Volley pista

El voleibol es juga entre dos equips amb un màxim de dotze jugadors, sis que inicien el partit i un màxim de sis que estan a la banqueta. També hi ha variants en la que el nombre de jugadors en pista és de quatre per cada equip.
El camp té 18 metres de llargada i 9 d'amplada, dividit en 2 camps de 9x9 m separats per una xarxa d'alçada variable (2,43 m per homes; 2,24 m per dones; altres alçades s'utilitzen en competicions juvenils, infantils, etc). A cada camp hi ha una línia paral·lela a la xarxa a 3 m de distància de la xarxa, anomenada "línia d'atac". A l'exterior de la pista hi ha una zona lliure d'un mínim de 3 metres d'amplada i un màxim de 5 en els laterals, i de 8 a la part posterior.
Els partits es juguen al millor de cinc sets, i un set es guanya amb 25 punts ( amb un avantatge de 2 punts), excepte el 5è joc que es guanya amb 15 punts( també amb un avantatge de 2 punts ) anomenat tie break (aquest sistema de puntuació es va implementar l'any 2000).

Les posicions dels jugadors o jugadores


La pista de cada equip es divideix en sis posicions numerades en la que la número 1 està situada, amb els jugadors mirant a la xarxa, a la part de la dreta més allunyada de la xarxa. Aquesta posició també és la posició des de la que es posa en joc la pilota. La posició 2 és davant de la número 1, entre la "línia d'atac" i la xarxa. Seguint per la xarxa al mig hi ha la posició 3 i a l'esquerra la 4, darrera seu la 5 i al mig de la rereguarda la posició 6.
Cada vegada que un equip guanya un punt en que el rival ha posat la pilota en joc, tots els jugadors o jugadores canvien de posició abans de fer la sacada. Així, qui estava a la posició 6 passa a la 5, i aquest a la 4, i així successivament fins a situar qui estava al número 1 al número 6.


 Font: Viquipèdia
El voleibol se juega entre dos equipos con un máximo de doce jugadores, seis que inician el partido y un máximo de seis que están en el banquillo. También hay variantes en las que el número de jugadores en pista es de cuatro por cada equipo. El campo tiene 18 metros de longitud y 9 de anchura, dividido en 2 campos de 9x9 m separados por una red de altura variable (2,43 m para hombres; 2,24 m para mujeres; y otras alturas diversas usadas en competiciones juveniles, infantiles, etc).
En cada campo hay una línea paralela a la red, a 3 m de distancia, llamada “línea de ataque”. En el exterior de la pista hay una zona libre de un mínimo de 3 metros de anchura y un máximo de 5 en los laterales, y de 8 en la parte posterior.
Los partidos se juegan al mejor de cinco sets, y un set se gana con 25 puntos ( con una ventaja de 2 puntos), excepto el quinto set que se juega a 15 puntos ( también con una ventaja de 2 puntos ) llamado tie break (este sistema de puntuación se implementó en el año 2000).

Las posiciones de los jugadores o jugadoras

La pista de cada equipo se divide en seis posiciones numeradas en la que la número 1 está situada, con los jugadores mirando a la red, en la parte de la derecha más alejada de la red. Esta posición también es la posición desde la que se pone en juego la pelota. La posición 2 es la que se sitúa delante de la número 1, entre la “línea de ataque” y la red. Siguiendo por la red, en medio, hay la posición 3 y a la izquierda la 4, detrás suyo la 5 y en medio de la retaguardia la posición 6.
Cada vez que un equipo gana un punto en que el rival ha puesto la pelota en juego, todos los jugadores o jugadoras cambian de posición antes de sacar. Así, quien estaba en la posición 6 pasa a la 5, y éste a la 4, y así sucesivamente hasta situar quién estaba en el número 1 en el número 6.